Hvorfor vedlikehold av nettside?

Mittnett anbefaler alle som har en nettside om å inngå en avtale om vedlikehold.

Merk at dette er inkludert dersom du har allerede har en av våre tjenester; Nettside Premium eller Nettbutikk Pro.

Avtale om vedlikehold er for dere som har skreddersøm-nettside (levert av oss eller andre leverandører), og som lever på eget web-hotell.

På samme måte som en bli trenger service, trenger et nettsted regelmessig vedlikehold. Jo lengre man venter med oppdateringer og backup – jo større er risikoen for feil. Dessuten blir arbeidet med å rette opp, mer omfattende og mer kostbart. En vedlikeholdsavtale sikrer deg mot tap av data og unødvendig nedetid.

Dessverre er det slik at det er mange med uredelige hensikter på Internett. En nettside vil stadig vekk utsettes for forsøk på hacking. Dersom en nettside blir hacket, kan viktig informasjon komme på avveie, og besøkende av nettsiden kan bli utsatt for angrep og forsøk på svindel. Dessuten blir man svartelistet av Google og andre søkemotorer, noe som kan få uheldige konsekvenser for Google-ranking og SEO. Det er også en kjedelig prosess med å bli fjernet fra disse svarte-listene!

Med vedlikeholdsavtale fra Mittnett får du regelmessige oppdateringer og backups, skjerpet sikkerhet og hjelp til gjenoppretting dersom et angrep likevel skulle lykkes. Dette vil minimalisere risikoen for at angrep lykkes. Vi tar ansvaret for at ting er i orden, slik at du kan slappe av.

Mittnett tilbyr vedlikeholdspakker i hovedsak til bedrifter som benytter WordPress CMS. Vedlikeholdspakkene er tilpasset størrelsen på nettsiden/nettbutikken. Ta gjerne kontakt for tilbud om vedlikehold.