Mittnett avtale og vilkår

Gjelder fra 15.2.2023

Avtalevilkår nettside – MittNett

(Mittnett Kristiansen, 3211 Sandefjord, org.nr: 916 381 875)

Denne avtale om nettside («Avtalen») er en juridisk bindende avtale mellom Kunde (fysisk eller juridisk firma) og Mittnett Kristiansen (Leverandør). Avtalen omfatter de nedenfor beskrevne betingelser.

1. Tjenester som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter følgende tjenester:

 • Utvikling, design og oppsett av nettsiden (nærmere beskrevet tabellen under)
 • Leie/hosting av nettside på Leverandør sin servere.

Produkttabell

Nettside Premium Nettbutikk Pro
Pris per mnd. * 500,- 600,-
Etablering 15.000,- 20.000,-
Responsivt design som tilpasser seg smartelefoner og nettbrett icon check icon check
Design laget av proffe designere icon check icon check
1 runde med feedback og justeringer til design icon check icon check
Legge inn innhold på nettside, tekst & bilder ** icon check icon check
Innlegging av logo og testbilder + test-tekst icon check icon check
Kontaktskjema icon check icon check
Grunnleggende SEO icon check icon check
Bildegalleri icon check icon check
Referanser/Testimonials icon check icon check
Hjelp til integrering/oppsett av 3.parts nyhetsbrevtjeneste icon check icon check
Link til sosiale medier icon check icon check
Publisering av din Google analytics eller Google Tag tracking code icon check icon check
Vedlikehold av nettsiden icon check icon check
Leie av webhotell icon check icon check
Gratis support icon check icon check
Integrasjon med betalingsløsing: Vipps, Stripe, Klarna eller PayPal icon check
Lagerhåndtering icon check
Avansert frakthåndtering icon check
Språkpakke (* tilrettelegging for flerspråklig nettside) icon check
Gavekort, rabattkoder, nyhetsbrev og ønskelister icon check
Grunnleggende SEO-arbeid icon check
Ubegrenset antall ordre pr. måned icon check
Ubegrenset antall produkter icon check
*Faktureres årlig
**Maks 15 produkter legges inn av oss, resten av kunde, eller mot tillegg.

Valgfrie tillegg

 • 301 redirects fra gammel til ny nettside
 • Ekstra arbeid med SEO
 • Mulighet for kjøp av temaphotos, bransjephotos

Må leveres av kunde

 • Logo
 • Bilder
 • Tekst

2. Priser og betaling

Avtalen har en bindingstid på ett (1) år. Etter det første året kan Kunde si opp avtalen med 3 mnd. varsel.

2.1 Betaling av oppstart/utvikling

 • Kunde betaler et avtalt engangsbeløp for utvikling/design/oppsett.

2.2 Betaling av leie av nettsiden

 • Man betaler for 1 år av gangen og fakturadato er alltid den 1.1.
 • Første faktura er den 1. i påfølgende måned etter at jobben med utvikling er avsluttet. Beløpet er summen av de resterende måneder i nåværende kalenderår.

Vi har årlig fakturering. Avtalen faktureres forskuddsvis pr. år. Fakturering av neste periode skjer automatisk med mindre avtalen skulle være oppsagt. Fakturering gjøres direkte fra Leverandør, og for denne avtalen gjelder følgende;

 • Ved uteblitt betaling har Leverandør rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, og fjerne nettstedet, med alle tilhørende filer og dokumenter, fra Leverandør sin server. Leverandør er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data eller økonomiske tap som følge av dette.
 • Leverandør har rett til å justere sine priser. Hvis Leverandør gjør dette, skal likevel ikke en eventuell prisøkning gjelde for Kunde dersom Kunde er i bindingsperioden- dvs. Kunde er garantert den prisen som er avtalt i hele bindingsperioden (1 år). Dersom Kunde ikke godtar eventuell prisøkning, så kan avtalen sies opp, med 1 måneds oppsigelse, hvor vilkårene fra kontraktsinngåelse gjelder.

3. Bruk- og opphavsrett

Leverandør har utviklet flere tema, maler og programutvidelser som benyttes på Mittnett.no og nettsider (bl.a. tilhørende Kunde) som ligger på dennes server(e). Leverandør har alle rettigheter til disse åndsverkene. Kunde har rett til å bruke disse så lenge de har en avtale med Leverandør. Kunde har ikke rett, ei heller mulighet, til å ta med seg dette åndsverket fra Leverandør sin server, uten skriftlig tillatelse fra Leverandør.

Kunde har alle rettigheter til alt sitt tekstlige og billedlige innhold- og har til enhver tid rett til å få eksportert dette ut av Mittnett-løsningen.

Kunde eller 3.parts aktører på vegne av Kunde har ikke og gis ikke tilgang til Leverandør sine servere via FTP, SFTP, SSH eller liknende. Eventuelle endringer av tjenesten som skulle trenge en slik tilgang, skal utføres av Leverandør.

4. Heving av avtale

Oppsigelse av Avtalen gjøres med virkning fra utløpet av en periode. Oppsigelsen må være mottatt hos Leverandør senest 1 måned før periodens utløp. Oppsigelsen medfører ingen form for tilbakebetaling, og medfører at nettsiden ikke lenger er tilgjengelig. Dersom oppsigelsen ikke skjer i samsvar med reglene i første ledd, fornyes avtalen automatisk for neste periode.

5. Ansvarsbegrensning

Leverandør utvikler, hoster og vedlikeholder nettside for Kunde. Leverandør har iverksatt flere tiltak som har til hensikt å redusere risikoen for at digitale angrep skal lykkes og/eller at digitale data skal gå tapt. Med mindre annet følger av gjeldende ufravikelige lovgivning, er Mittnett (Leverandør) ikke i noe tilfelle ansvarlige for noen form for spesielle, tilfeldige eller indirekte tap eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon i virksomheten eller øvrig økonomiske tap), dersom Kunde skulle bli utsatt for et digitalt angrep som lykkes, og/eller mister digitale data. Dette gjelder selv om Leverandør er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap.

6. Tvister

Eventuelle tvister angående denne avtalen eller forhold som utspringer fra avtalen, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem kan tvisten avgjøres ved voldgift etter norsk lov. Begge parter godtar Sandefjord Tingrett som verneting.


Fylles ut av kunde:

Elektronisk signering av avtale med Mittnett

Ved å sende inn skjema under godtar Juridisk person avtalevilkårene beskrevet på denne siden.

"*" indicates required fields

Juridisk kontaktperson*
Adresse*
Velg Produkt*
Godtakelse av avtalevilkår*
Last ned avtalevilkårene her
Samtykke i datalagring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.