Mittnett og InHouse endrer samarbeidsform

Vår visjon har alltid vært å levere web-tjenester av høy kvalitet til gunstige priser og dette vil selvsagt fortsette som før. For at vi skal opprettholde dette løftet ønsker vi å forenkle hverdagen for oss og dere. Det er prisvekst overalt og dette gjør vi for at vi fortsatt skal kunne levere god kode og kvalitet til fornuftig pris. Det blir enklere og mer prisgunstig.

Hvorfor endringen?

Vår visjon har alltid vært å levere web-tjenester av høy kvalitet til gunstige priser og dette vil selvsagt fortsette som før. Vi gjør disse endringen for å få et ryddigere og tydeligere definert forhold mellom InHouse og Mittnett i forhold til hvilke tjenester som er selskapenes kjernevirksomhet.

Hva blir endret?

Følgende endringer gjelder for begge tjenestene; Mittnett Nettside og Vedlikeholdsavtale.

Avtalene vil bli overført fra InHouse til Mittnett. Det betyr at alle henvendelser av teknisk art, eller andre endringer og justeringer, oppdateringer osv. skal rettes til Mittnett. Faktura vil sendes fra fra Mittnett, og det blir nå innført årlig fakturering. Det vil si at de månedlige abonnementene vil faktureres en gang pr år, for å få ned administrasjonen rundt avtalene.

Kort oppsummert; det vil være samme selskap som har utviklet og hatt teknisk ansvar for alle nettsider, vedlikehold og løsninger involvert, og det vil ikke være noen endring av teknisk art for din nettside. Årlig fakturering har vært ett ønske fra flere av våre kunder, som også ønsker mindre administrasjon.

Følg lenkene under for å les mer om våre avtaler og vilkår.